ช่วงนี้จะเห็นว่าเงียบหาย เพราะมีงานเยอะน่ะครับ

 ก็ไม่ใช่ว่ายุ่งอะไรนักหนา แต่ชีวิตจะเริ่มมีเวลาส่วนตัวน้อยลง

 นอกเหนือจากทำงาน แค่เล่นเนท เล่นเกมส์ก็หมดแล้ว:P

วันนี้มีคนมาถามหาอุปกรณ์ตัวหนึ่ง ก็หาในอากู๋ ขุดไปขุดมาก็เจอ

"ความรู้พื้นฐาน การออกแบบกราฟฟิค"

เป็นแบบเรียนภาควิชา ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ซึ่งมีหัวข้อของอุปกรณ์ที่น่าสนใจรวมอยู่ เลยเอามาดองไว้ในบล๊อกนี้ด้วย เผื่อใครสนใจเรื่องนี้นะครับ

ส่วนแบบเต็มๆเชิญไปที่เวบเลยครับ มีหลายเรื่องน่าสนใจเช่นทฤษฏีสี(ที่ผมไม่รู้เรื่อง)เป็นต้นครับ

http://edtech.edu.ku.ac.th/edtech/wbi/index.php?module=learn&chapter=6

---------------------------------

วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานกราฟิก

เครื่องเขียนเครื่องเขียนที่นิยมใช้กันอยู่ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
 เครื่องเขียนที่เป็นปากกา และเครื่องเขียนที่เป็นไม้บรรทัดกับวงเวียน

 1. ปากกาปลายสักหลาด (Magic Marker Pen ) มักเรียกว่าปากกาเมจิก
 ปากทำด้วยสักหลาดแข็ง มีทั้งชนิดปากกลมและปากตัด ปากกาชนิดนี้
ใช้ประโยชน์ในงานหลาย ๆ อย่างเช่น ปากกาปากตัดใช้เขียนตัวอักษรหัวตัด
หรือตัวริบบิ้น ปากกลมเหมาะสำหรับเขียนตัวอักษรประดิษฐ์หรือระบายสี
มีชนิดลบได้ และลบไม่ได้ (permanent) บางชนิดมีลักษณะโปร่งใส
สามารถเขียนบนแผ่นใสได้ ชนิดที่มีสีสะท้อนแสงเหมาะสำหรับขีดทับ
ตัวอักษรเพื่อใช้เน้นคำ

ชนิดของปากกาปลายสักหลาด สามารถแบ่งชนิด ตามลักษณะหรือขนาดได้ดังนี้

ก. ปากกาปลายสักหลาดขนาดใหญ่
The image “http://www.sio13.th.gs/web-s/io13/pen/pen.files/image001.jpg” cannot be displayed, because it contains errors.
เหมาะกับงานเขียนป้ายประกาศ หรือแผ่นป้ายโฆษณาขนาดใหญ่
มักเป็นปากกาปลายตัด ด้ามจะใหญ่ตามไปด้วย เวลาเขียนอาจจับ
ถือไม่ถนัดนัก ความกว้างของปลายปากมีขน