SCAN

ที่จริงชื่อของหนังสือคือ "การสร้างสรรค์ นิยายภาพ" เขียนโดยคุณศักดา วิมลจันทร์
เพื่อประกอบโครงการ ประกวดนิยายภาพ "รู้เก็บ รู้ใช้"

จากที่อ่านๆ นั้นดูจะมีประโยชน์ในวงกว้าง แต่คิดว่าคงมีคนที่มีโอกาสได้อ่านน้อย จึงเอามาแบ่งกันครับ

ถ้าใครอยากวาดให้ดี หรือ จับทิศทางไม่ถูก อยากให้ลองอ่านกันครับ จะได้มีแนวทางในการสร้างงาน

 

ผมจะแบ่งเป็นตอนๆ เพื่อจะได้ไม่ยาวจนเกินไปนักนะครับ

ตอนที่ 6 นี้ประกอบไปด้วย

เขียนสตอรี่บอร์ด

เขียนภาพต้นฉบับ

เขียนตัวหนังสือ แต่งภาพ

อุปกรณ์เขียนการ์ตูนนิยายภาพ 


ที่จริงชื่อของหนังสือคือ "การสร้างสรรค์ นิยายภาพ" เขียนโดยคุณศักดา วิมลจันทร์
เพื่อประกอบโครงการ ประกวดนิยายภาพ "รู้เก็บ รู้ใช้"

จากที่อ่านๆ นั้นดูจะมีประโยชน์ในวงกว้าง แต่คิดว่าคงมีคนที่มีโอกาสได้อ่านน้อย จึงเอามาแบ่งกันครับ

ถ้าใครอยากวาดให้ดี หรือ จับทิศทางไม่ถูก อยากให้ลองอ่านกันครับ จะได้มีแนวทางในการสร้างงาน

 

ผมจะแบ่งเป็นตอนๆ เพื่อจะได้ไม่ยาวจนเกินไปนักนะครับ

ตอนที่ 5 นี้ประกอบไปด้วย

ขั้นตอนการสร้างสรรค์นิยายภาพ

เขียนเรื่องย่อ เขียนบท

ย่อยบท

การออกแบบตัวละคร

การออกแบบฉาก